QUALITAT

Treballem dia a dia per oferir una alta qualitat i seguretat en la manipulació dels nostres productes.

 

Naturkimia disposa actualment d'un rigorós i complet sistema de qualitat intern basat en normatives vigents. Al seu torn Naturkimia implanta accions de millora contínua a través de l'estudi i control de punts crítics en el procés de fabricació dels seus productes, per tal d'assegurar als nostres clients la fiabilitat i la irrefutable qualitat del nostre servei.

Naturkimia disposa del Registre de plaguicides nº de registre: 16-20 / 40-05.228-HA com a fabricant de biocides. Així mateix també disposa de Llicència Ambiental certificada.

Actualment Naturkimia es troba fabricant productes per a sectors molt variats com l'industrial, naval, manteniment vial o alimentació. Aquest últim, amb forts controls per part d'organismes externs com Departament de Sanitat amb visites periòdiques a les nostres instal·lacions per verificar i garantir el correcte compliment de la nostra activitat obtenint sempre uns resultats molt satisfactoris.